ما از همه ي شما به خاطر كمك های مالی تشكر مي كنيم

با تشكر فراوان از همه كساني كه پروژه دكتر كلان را با كمال ميل از لحاظ مالي و ... حمايت كردند و مي كنند . لازم به ذكر است كه كمك مالي شما نقش بزرگي رادر تاييد و به رسميت شناختن اين پروژه انساني براي انسانهاي ديگر  بازي مي كند .  
و اين زيباترين پشتيباني براي تيم دكتر كلان كلينيك است.

Our partners are  
Mr. Madani- Pro Comp  
Mrs. Christiane Karner  

Praxis Dr. Thimm

 
Mrs.Dr. Ruby Molano  
Mr. Rainer Hermann  
Mrs. Amontova  
   
    قلبی برایِ بیماران  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه نخست شعبده بازی برنامه بچه ها چارلی چاپلين دکتر کلان نمايش تبليغاتی هتل،کاباره بابانوئل زندگی هنری  

گالری عکس

معرف

کمک و همياری

ويدئو

اسپونزور

نمايش جديد

سمينار هنری آدرسهای اينترنت ارتباط با ما نقاشی صورت