بار رستوران کاباره  
 

Business-Magic

تبليغات كالاها و اطلاعات رساني از طريق كار هنري

در نمايشگاه ها و فروشگاه هاي بزرگ ، شركت هاي توليدي و كارخانه ها و غيره مي توان هر نوع كالائي  را از طريق كارهاي هنري و نمايش كالا در ملاء عام يا غيره به صورت اجراي شو تبليغ عرضه كرد .
از طريق شو مي توان به بينندگان كالاي شما را نشان داد و اطلاعات بسيار خوب و مثبت را در اختيار آنها قرار داد . البته نه فقط از طريق شعبده بازي و كلان تبليغات مورد جلب توجه همگان است ، بلكه جالبتر اينكه شومن در بدل چارلي چاپلين هم ظاهر مي شود كه اين هم جذابيتي ديگر دارد . توليدات شما يا به عبارتي ديگر نام توليدي كارخانه شما از طريق شو وشومني به صورتي مي توان بيان كرد كه آن را به صورت هاي مختلف ظاهر نمود و به آن شكلي ديگر بخشيد كه نام آن توليد و توليدكننده كالا از نظر روانشناسي در ذهن بينندگان تاثير به سزايي خواهد گذاشت .
اگر شما ايده جديدي براي جلب توجه مردم به محصولتان نداريد يا نمي دانيد كه چگونه و از چه راهي وارد بازار كالا شويد ، پرستو روي ايده هاي جديد كار مي كند و با همكاري و نظر خود شما كالا و محصولتان را وارد بازار مي كند و آن را به مردم عرضه مي كند ، پرستو از شما و توليدات شما در همه زمينه ها حمايت مي كند .
با سالها تجربه كار و كوشش در زمينه شو و تبليغات هنري در همه صحنه هاي جهاني بي نظير بودن كالا و محصول شما را در صحنه اجتماعي ظاهر مي سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه نخست شعبده بازی برنامه بچه ها چارلی چاپلين دکتر کلان نمايش تبليغاتی هتل،کاباره بابانوئل زندگی هنری ويدئو

گالری عکس

معرف

کمک و همياری

دوره آموزشی

اسپونزور

نمايش جديد

سمينار هنری آدرسهای اينترنت ارتباط با ما نقاشی صورت