خندیدن بهترین داروست
Dr. Clownvisite    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با وارد شدن دكتر كلان كلينيك در بيمارستانها ، به خصوص بيمارستان بچه ها ، و ديدار بيماران همه خوشحال مي شوند و خنده ها و هورا ها بلند مي شود . نه تنها بيماران كوچك و بزرگ ، بلكه همچنين دكتر ها و پرستار ها هم به هيجان و شادي مي رسند و ار همه مهمتر خانواده ي بيماران كه به ديدار بيمارشان آمده اند . در واقع اين نه تنها يك در ماني براي بيماران توسط دكتر كلان پرستو است ، بلكه خوشحالي و خنده و هیجان بسیاری را براي بيماران صعب العلاجي كه به خاطر تنهايي شان ، گوشه گير شده، و در خود فرو رفته ، منزوي و بسيار نا اميد شده اند ،  به همراه مي آورد . دكتر كلان كلينيك جو خوشايند ي را براي همه ي بيماران  ايجاد مي كند و به آنها حس مثبت فكر كردن مي دهد اينكه زندگي زيباست و بايد آن را كشف كرد ، اينكه خيلي چيز ها در دنيا وجود دارند كه قشنگ و توصيف ناپذير هستند ، اينكه نبايد نااميد شد و بايد به آينده خوش بين باشند و اين ها همه آن چيزهايي هستند كه به  بيماران نيرويي خارق العادهای داده و به سلامتي آنها كمك شاياني مي نمايد .

دكتر كلان كلينيك

خنده و خنديدن در اصل ، از بدو تولد انسان جزء يكي از رفتار خوشايند بشري بوده است و بخصوص در مجالسي كه بيشتر افراد در آن مجمع شادي شركت دارند و تاثير مثبتي در رفتار ، حركت و روان آنها مي گذارد . خنده و خنديدن يك انگيزه طبيعي در انسانهاست كه به شكلهاي مختلف ظاهر مي شود . مانند نمايشهاي كمدي و خنده دار يك فرد يا گروه ديگر ، چه بصورت گفتگو از طريق تعريف كردن جوك يا كارهاي آرتيستي و غيره .
خنده و خنديدن تاثير بسيار سازنده اي دارد . عكس العمل خنده در انسان در هر شكل و فرمي موقعيت و حالت ترس و وحشت را از بين مي برد و به آدمي يك حس مثبت و آرامش روحي رواني مي بخشد ، بخصوص بيماران در بيمارستانها و آنانيكه از عمل جراحي و غيره ترس دارند و چه بسا بيماران رواني كه بعضي مسائل را در درون خودشان پنهان مي كنند .

عكسها نشان مي دهد كه همچنين دكتر كلان كلينيك  در نقش چارلي چاپلين ظاهر شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطه نظرهای پزشکی وتراپی خنده

 

 

نقطه نظرهاي تجويز پزشكي و خنده درماني

در علم پزشكي ثابت شده است كه خنده و شادي در يك مدت درماني اثر بسيار مثبتي دارد . به اين صورت كه استرس را از بين برده ، حالت طبيعي بيمار را تصحيح و بهبود مي بخشد . به خصوص كه بچه ها از آمدن و ديدار دكتر كلان كلينيك بسيار خوشحال خواهند شد . انسانهاي مسن هم از كارهاي بامزه و خنده داره  خوششان مي آيد و از دكتر كلان استقبال بي شائبه اي به عمل مي آورند .

 

 

 

 

 

ملاقات در خانه هاي سالمندان

 

 

clown

ديد و بازديد دكتر كلان كلينيك از كساني كه در خانه ي سالمندان نگه داري مي شوند و يا آنهايي كه حتي از تخت هم نمي توانند تكان بخورند و از زندگي اجتماعي خيلي كم بهره هستند ، تاثير بسزايي دارد . دكتر كلان به نزد آنها مي رود ، آنها را در آغوش مي گيرد براي آنها داستانهاي بامزه و خنده دار تعريف مي كند  ، با آنها گفتگو مي كند ، به حرف آنها گوش مي دهد ، با آنها آواز مي خواند ، بازي مي كند ، شعبده بازي و پانتوميم اجرا  مي كند و لحظه هاي شادی را براي آنها بوجود مي آورد .

خنده وخوشحالی دراصل یک نیروی خود بهبودی را درفرد زنده میکند
کسانیکه دوره های تخصصی روانی رادرمدرسه دکتر کلان کلینیک را آموخته اند می توانند
دربیمارستانها به بیماران جرأت زندگی کردن یا زنده ماندن نیروی سلامت شدن وبهبودی را به سرعت تکامل بخشند

بعد از تجربه هاي مثبت در بيمارستان كودكان ، برنامه ي ديدار دكتر كلان پرستو گاه گاهي از خانه ي سالمندان صورت مي گيرد. كه همه ي آن ها از كار و شيوه و رفتار دكتر كلان بسيار خوشحال و راضي هستند .

اعتقادمان بر اين است كه تيم دكتر كلان كلينيك راهي است براي بهبود بخشيدن به بيماراني كه توسط انرژي خنداندن، نيروي جسمي آنها را تقويت مي كند .
چون خنده و خوشحالي نيروي جسماني را تقويت مي كند .

. دكتر كلان پرستو در همه جا تجربه هاي همه جانبه اش را از طريق ارتباطات هنري در همه ي صحنه ها چه در خارج و چه در داخل به اثبات رسانده است . اغلب تماشاچيها را به روي صحنه ي نمايش دعوت مي كند تا آنها هم در نمايش ها شركت كنند و از نزديك شاهد آن باشند كه مرزي مابين واقعيتها ، وهم و خيال و تصور وجود دارد . دكتر كلان پرستو هنرمندي است بين المللي كه در همه ي زمينه هاي هنري ، شومني ، شعبده بازي كلان هنرپيشگي و به خصوص بدل چارلي چاپلين را به استادي به روي صحنه مي آورد و جوايز بيشماري را  از آن خود كرده است .

روزی بدونه خنده روزیست که از دست رفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

صفحه نخست شعبده بازی برنامه بچه ها چارلی چاپلين دکتر کلان نمايش تبليغاتی هتل،کاباره بابانوئل زندگی هنری ويدئو

گالری عکس

معرف

کمک و همياری

نقاشی صورت

اسپونزور

نمايش جديد

سمينار هنری آدرسهای اينترنت ارتباط با ما