از کمکهای   مالیِ شما   تشکر می کنیم

کمکهای مالی

 
!تشکر

 

 

 

 

 

:كمك هاي مالي

كمك هاي مالي شما از ما حمايت مي كند .
خنداندن و شادي آفريني دكتر كلان كلينيك در بيمارستانها و خانه ي سالمندان نقطه ي مثبتي است براي همه بیماران. اگر اين بيماران بزرگ و كوچك با تمام قدرت با بيماريشان بجنگند و به سلامتي و بهبودي خودشان شادمانه باز گردند ، اينجاست كه خوشحالي به خود دكتر كلان بر مي گردد و او به هدفش رسيده است .
كمكهاي مالي شما باعث مي شود كه به زندگي بچه ها و تمام بيماران صعب العلاج هر چند اندك  خنده ، ولی شادي و نيرو ي اميدواري هديه داده می شود. پس كمك مالي شما از آنها حمايت مي كند .
دكتر كلان كلينيك را از طريق فرمهاي اينترنتي حمايت كنيد .

 
 

دكتر كلان كلينيك پرستو  با هنر مندی و با سابقه ، آموزش هاي عالي ، توانائي ها و علم پدرگونه اش در اجتماع تاثير بسيار مثبتي در حال و موقعيت انسانهاي بيماران مي گذارد چه بيماران صعب العلاج چه افرادي كه در خانه ي سالمندان زندگي مي كنند .
براي نگه داشتن اين پروژه ي انساني و ادامه ي تكامل آن به كمك هاي مالي شما نيازمنديم .

بله من ميل دارم به دكتر كلان كلينيك كمك مالي نمايم و مبلغي را به حساب دكتر كلان پرستو واريز نمايم .
يا ساده تر آن كه فرم كمكهاي مالي را چاپ كرده ، آن را پر كنيد و بوسيله فاكس يا پست الكترونيكي   ( Email ) بفرستيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه نخست شعبده بازی برنامه بچه ها چارلی چاپلين دکتر کلان نمايش تبليغاتی هتل،کاباره بابانوئل زندگی هنری  

گالری عکس

معرف

کمک و همياری

ويدئو

اسپونزور

نمايش جديد

سمينار هنری آدرسهای اينترنت ارتباط با ما نقاشی صورت